Prawo do odstąpienia od umowy

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 

  • Imię i nazwisko konsumenta …………………………………….….….….….….……………….…Data:……………………...
  • Adres konsumenta : ……………………………………….……………………….….….….….……………………………..........
  • Numer telefonu:…………………………………….….…... – Adres e-mail: ………………….….….….….………………….
  • Nazwa banku ………………………………….………….…….….….….….….……….. oraz numer konta bankowego:

 

☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY (ZWROT)

Produkt można zwrócić w terminie 14 dni od objęcia go w posiadanie. Aby dokonać zwrotu należy

wypełnić poniższą sekcję, a następnie odesłać zwracany produkt.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje, jeśli przedmiotem świadczenia

jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można

zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało

otwarte po dostarczeniu lub rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin

przydatności do użycia.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży poniższego (-ych) produktu (-ów).

 

Lp.

Nazwa produktu

Cena brutto produktu

Ilość sztuk

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

 

Data odbioru produktu ...........................................................................................................

 

Numer zamówienia/wysyłki* ...................................................................................................

 

Data i opis ............................................................................................................................ 

*niepotrzebne skreślić

 

 

     AZIRRE SPÓŁKA Z O.O.

ul. Sobótki 9, 55-080 Katy Wrocławskie

https://bebutter.pl

Tel. +48 661 947 937

E-mail: sklep@bebutter.pl